திருச்சபை நிறுவும் இயக்கத்திற்கான யுக்திகள்

300.00

திருச்சபை நிறுவும் இயக்கத்தை துவக்கவும் அதை தக்கவைக்கவும் தேவையான வேதாகம மற்றும் சமூக கலச்சார கோட்பாடுகளும் செயல் திட்டங்களும்.

Categories: ,

திருச்சபை நிறுவும் இயக்கத்தை எப்படி துவக்குவது மற்றும் தக்கவைப்பது பற்றி வேதாகம அடிப்படையிலும் , சமூக கலாச்சார அடிப்படையிலும் மிஷனரிப் பணித்தளத்தின் சூழ்நிலையில் செயல்படும் 15 யுக்திகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன .

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart