தானியேல்

200.00

முற்றிலும் ஜெயங்கொள்கிறவர்

Categories: ,

தானியேல் கதையுடன் ஆழமான உபதேசப் போதனைகள் மற்றும் இறையியல் கருத்துக்கள் , கடவுளின் தன்மைகள் , விசுவாசியின் தனிப்பண்பு , கடவுளின் கட்டளை ஆகியவையும் இதில் அடங்கியுள்ளன . இதை வாசிக்கும் நபரை கடவுள் ” முற்றிலும் ஜெயங்கொள்கிறவராக ” வல்லமைப் படுத்த முடியும் .

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart