எஸ்தர்

100.00

அனாதை இராஜஸ்திரீ கதாநாயகி

Categories: ,

எஸ்தர் – அனாதை இராஜஸ்திரீ – கதாநாயகி என்ற இப் புத்தகம் வேதாகம கதா பாத்திரங்களைக் குறித்த பாடங்களின் வரிசையில் எழுதப்பட்டுள்ளது . மேலும் இறையியல் கருத்தாக்கங்கள் , கடவுளின் தன்மைகள் , விசுவாசிக்கு இருக்க வேண்டிய தனிப் பண்பு குறித்த பாடம் மற்றும் கடவுளின் கட்டளை ஆகியவையும் இந்த கதையின் உள்ளடக்கத்துடன் இனைந்திருக்கிறன . அது போல , மகா உன்னத கடவுள் தமக்கு ஒப்புக்கொடுத்த சாதாரன நபரையும் தமது மகிமைக்காக அசாதாரண காரியங்களை செய்ய வல்லமைப் படுத்தி பயன்படுத்த முடியும் என்பது உண்மை

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart