இறையியல் அறிவும் வெற்றியான வாழ்வும்

300.00

இறையியலை தழுவின பாடங்கள்

Categories: ,

வேதாகமத்தில் இறையியல் கருத்துக்கள் செறிந்துள்ள சொற்கள் அநேகம் உள்ளன . இச்சொற்களின் பொருட்களையும் அவை எடுத்துரைக்கும் போதனைகளையும் விசுவாசிகளாகிய நாம் அறிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் . இந்த சிறப்பான இறையியல் கல்வி நூல் எல்லா வேதாகம கல்லூரிகளில் பாடப் புத்தகமாகவும் , கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு ஒரு கையேடாகவும் பயன்படும் .

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart