இந்நாள் நற்செய்தி அறிவிக்கும் நாள்

40.00

பாரத தேசத்தின் பல கோடி மக்களுக்கு நற்செய்தியை அறிவிப்பதின் தேவையையும் அவசரத்தையும் உணர்த்தும் அருட்செய்தி

Categories: ,

” குஷ்டரோகிகளான நாலுபேர் , ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி : நாம் செய்கிறது நியாயமல்ல , இந்நாள் நற்செய்தி அறிவிக்கும் நாள் ; நாம் மவுனமாயிருந்து , பொழுது விடியுமட்டும் காத்திருந்தால் குற்றம் நம்மேல் சுமரும் , இப்போதும் நாம் போய் ராஜாவின் அரமனையாருக்கு இதை அறிவிப்போம் வாருங்கள் என்றார்கள் . “

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart